Tenaga Pendidik

Nama             : Dr. Hj. Mimin Maryati, M.Pd

NIDN              : 0022016109

Jabatan Fungsional : Lektor

Pendidikan      :

S1 Universitas Pendidikan Indonesia

S2 Universitas Pendidikan Indonesia

S3 Universitas Pendidikan Indonesia

Nama             : Kasja Eki Waluyo, M.Sy

NIDN              : 0022019102

Jabatan Fungsional : Asisten Ahli

Pendidikan      :

S1 Institut Agama Islam Cipasung (IAIC) Tasikmalaya

S2 Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati

 

Nama             : Drs. Yayat Herdiana M., M.Pd.

NIDN              : 

Jabatan Fungsional : Dosen

Pendidikan      :

S1 Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati

S2 Universitas Negeri Jakarta

 

Nama             : Dr. Oyoh Bariah, S.Ag., M.Ag.

NIDN              : 0022016109

Jabatan Fungsional : Lektor

Pendidikan      :

S1 Syariah- Stai Darunnajah Jakarta

S2 Tafsir hadis IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta

S3 Hukum Islam UIN SGD Bandung

Nama             : Dr. H. Masykur H. Mansur, Drs, MM.

NIDN              : 

Jabatan Fungsional : Sebagai dosen

Pendidikan      :

S1 

S2 

S3 

Nama             : 

NIDN              : 

Jabatan Fungsional : 

Pendidikan      :

S1 

S2 

S3 

Nama             : 

NIDN              : 

Jabatan Fungsional : 

Pendidikan      :

S1 

S2 

S3 

Nama             : 

NIDN              : 

Jabatan Fungsional : 

Pendidikan      :

S1 

S2 

S3 

Nama             : 

NIDN              : 

Jabatan Fungsional : 

Pendidikan      :

S1 

S2 

S3 

Nama             : 

NIDN              : 

Jabatan Fungsional : 

Pendidikan      :

S1 

S2 

S3